fredag 17 februari 2017

Jag kan inte låta bli att


förvånas över regionrådet Göran Gunnarssons inställning till Stångådals- och Tjustbanorna. Har kompassnålen helt svängt fel? Borde inte han som centerpartist i högsta grad förespråka bygdens framtidsmöjligheter och överlevnadsvillkor. Det räcker inte att ha kvar lanthandlare och bensinmackar för att möta framtiden och få en god utveckling i södra Östergötland och nordöstra Småland.

Vi måste få en bra infrastruktur, en utomordentlig infrastruktur. Det handlar om en regional järnväg med hög prestanda. Det handlar om fiber och bredband. Det handlar om ett utbyggt och underhållet vägnät. Jag är övertygad om att vår framtid ligger i att lyckas i dessa satsningar och det gör mig då så besviken när motståndet reses från vad jag trodde kompis i Region Östergötland (”för dyrt att satsa på Stångådalsbanan”), Trafikverket (”folkvalda ska inte klaga på Trafikverkets agerande”) och Telia/Scanova (”snart klipper vi ned koppartrådarna”).

För övrigt läs gärna debattartikeln ”Bygg gärna – men inte här på min bakgård” publicerad i veckans Dagens Samhälle. Här är länken:

http://www.dagenssamhalle.se/kronika/bygg-gaerna-men-inte-hos-mig-31484

fredag 10 februari 2017

Dialog och verklighet


I strävan att nå ett ökat förtroende och bättre samtalsklimat liksom se hur starkt vi påverkas av omvärlden som tränger sig på i snabb takt genomfördes i torsdags kväll ett av de viktigaste samhällsmötena i Vimmerby på länge. Vi var närmare 200 deltagare som lyssnade till freds- och konfliktforskare Hans Abrahamsson som gjorde en omtumlande samhälls- och omvärldsanalys.

De stora oundvikliga trenderna som kommer över oss med full kraft kan skrivas GUD. Globalisering, Urbanisering, Digitalisering. Urbaniseringen har pågått i långa tider. Folket som i hög grad levde på landsbygden, levde gott när inte missväxt slog till. När industrialiseringen kom blev urbaniseringen allt kraftigare och idag går den inte att hejda. Ungdomen, nyanlända och de som söker utveckling söker sig till större samhällen. Där finns utbud, utbildning, jobb och den bästa samhällsservicen från skola till sjukvård. Vad kan Vimmerby konkurrera med? Natur, gemenskap, samhörighet men det räcker inte, vi kräver mer, inte minst samhällsservice. Folket på landsbygden tycker sig inte längre ha det så bra, vi har inte ens en simhall i Vimmerby, hur ska det gå? Men vi har riktigt duktiga företagare och fantastisk samhörighet i föreningsliv men kittet är svagt – när vi söker dialog vänds det lätt till konflikt. Vi saknar också den viktiga länken till städernas service och utbud, nämligen bekväm, snabb och tillförlitlig kommunikation. Det är därför en uppgraderad järnväg är så viktig.

Globaliseringen är fantastisk. Den ger oss möjlighet till en veckas semester på fjärran orter, få varor på butikshyllorna från jordens alla hörn, utbyte av kunskap och produkter. Men kräver också respekt och tolerans för andra kulturer. Vi måste hejda kedjan att okunskap leder till missförstånd som leder till misstroende som leder till fruktan som leder till aggression. Förstå din granne, respektera hans sätt, han är dig olik. Tack och lov, det är just olikhet som för samhället framåt.

Digitaliseringen. Ja nu sitter jag vid min PC och skriver dessa rader, strax kan alla i hela världen som har tillgång till internet läsa vad jag skrivit. En revolution utan dess like. Många jobb och kunskap kommer att utvecklas mot digitala lösningar. Men det kan inte samhällsservicen, att laga maten, bädda sängen eller visa omsorg till de som behöver.

Jag gillar framtiden, dialogen och att med respekt och tillit se alla växa. Jag har i veckan upplevt att detta kan fungera i möte om framtidens Näs medan det varit knepigare om boende och förskola i ett växande Vimmerby.

fredag 3 februari 2017

Vilken härlig vecka det varit

Media har varit full av nyheter om framgångsrikt företagande i vår och grann-kommunerna. Det är bara att gratulera våra större företag Ljunghäll, V-Tab, BoKlok, Åbro och Arla som har framgångar och växer i Vimmerby kommun. I grannkom-munerna läser vi glada nyheter om bland andra Hjältevadshus och Leiab.Vi har också läst om Alva Svensson från Rumskulla som når strålande resultat i bågskytte i unga år – vad kan inte detta bli i framtiden. Grattis Alva.

I måndags hade kommunfullmäktige årets första sammanträde där vi bland annat fick information om Campus Vimmerby av chefen Marie-Louise Johansson. Möjligheten till högskoleutbildningar på distans som kan fås i Vimmerby är en viktig tillgång för framtiden. Vi antog en nyupprättad Risk- och sårbarhetsanalys för Vimmerby kommun. Analysen som är på 45 sidor med en vacker vy över Tuna Gård på framsidan, finns i sin helhet att hitta på kommunenens hemsida. Sök på KF handlingarna 170130.

Itsam direktionsmöte och KSAU i tisdags. Ny förbundsdirektör ska rekryteras till Itsam. Beredning av ärenden som kommer till kommunstyrelsen nu på tisdag. Kommande tisdags ärendelista för kommunstyrelsen finns på kommunens hemsida.

Onsdag kväll landsbygdsråd. Det är verkligen trevligt att få del av den entusiasm och drivkraft som finns i våra kommundelar i frågan om utbyggnad av bredband. Jag är imponerad över alla eldsjälars ideella insatser, som tex att man i den nybildade fiberföreningen Anen-Yxern på kort tid mobiliserat och får mer än 90% av alla boende att visa positivt intresse för bredbandsanslutning. Vi får hoppas staten nu lever upp till sina löften om mer pengar till detta ändamål.

I dag har vi haft en intressant förmiddag med seminarium och grupparbeten om att stärka Vimmerby kommuns attraktionskraft genom socialt kapital. Chefer i kommunen och de kommunala bolagen har tillsammans med kommunstyrelsen deltagit. Det handlar mycket om att skapa en vi-anda med tillit, respekt, förtroende och att själv bidra med engagemang och positivt förhållningssätt.

Nästa vecka samlas cirka 200 nyckelpersoner till ett strategimöte för att i olika forum medverka till att stärka vår gemensamma attraktionskraft.

 

lördag 28 januari 2017

2000 i lön och 12 timmar arbetspass


är verkligheten i General Motors och andra bilfabrikanters fabriker i Mexico rapporteras i lunchekot. Då är arbetsvillkoren verkligen goda i Sveriges kommuner. Man blir förvånad över hur en del partier populistiskt ena dagen föreslår att alla jobb ska vara heltid, dvs ett sextimmars jobb (75%) är ett gissel. Nästa dag går man lika populistiskt ut med att föreslå sextimmars arbetsdag med bibehållen lön. Var finns realismen i ett sådant förslag? Var finns de mer än 300 nya medarbetarna som behövs och var finns de ca 150 miljoner kronorna som skulle bli den årliga kostnadsökningen? Antingen ryker varannan skola, försämras äldreomsorgen kraftigt och förlängs kommunala handläggningstider till flera år eller så höjs kommunalskatten med ca 8 kronor. Jag tar mig för pannan.

Jag var igår i Västervik och fick då klart för mig hur viktigt hemspråkskunskap är för att alla nyanlända ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap. Självklart är det viktigt att lära sig svenska, men att ta in nya kunskaper med svåra termer på ett språk man inte förstår är inte möjligt, därför måste skolan också undervisa på hemspråket för bästa möjliga lärande. Något parti tycker hemkunskapsundervisning ska läggas ner.

I dag har jag varit på ett gemensamt möte inom Rotary där vi fick inblick i projekt som genomförts med stöd från arbetsförmedling, länsstyrelse och andra intressenter i Linköping/Norrköping och även Kalmar, för att som mentorer medverka till att nyanlända med goda arbetsförutsättningar snabbt får kontakt in i arbetslivet. Projektet har varit framgångsrikt och jag hoppas att Vimmerbyklubbarna i samverkan med Hultsfredsklubben, som också var representerad, kan genomföra liknande projekt framöver.

Under veckan har vi med stora steg fört frågan om vårt egna organiserande av it frågor inom kommunen liksom framtiden för Näs framåt. Jag återkommer med mer information framöver.

fredag 20 januari 2017

Inte en spänn ...


föreslår Transportstyrelsen i den kommande tioårsplanen för investeringar i järnvägar hamnar i Kalmar län! Det är klart jag är upprörd, det är katastrof.

Vad ska man med en landsbygdskommitté till om man två veckor efter deras rapport som bl a efterlyser rättvisare infrastruktursatsningar mellan storstad och landsbygd lägger förslag som är tvärt emot. Kommittén har haft kommunalrådet Johan Persson (s) från Kalmar som ordförande och det var kanske den ynnest som Kalmar län fick, att leda en utredning, men inga pengar.

Så här har kommittén skrivit

- Vi kan inte acceptera att befolkningen i landsbygderna upplever att samhället överger dem och att det sker en fortsatt tudelning av Sverige. Vi behöver en sammanhållen politik för att ta tillvara de resurser som finns i landsbygderna och säkerställa att det är möjligt att arbeta, bo och leva i hela landet, fortsätter kommitténs ordförande Johan Persson.

Människor som verkar och bor i landsbygderna bidrar till vårt gemensamma samhällsbygge och har rätt till goda levnadsvillkor. Vår mest grundläggande utgångspunkt är att landsbygderna ska ges samma förutsättningar att utvecklas som andra delar av vårt land och ge dem som arbetar och bor i landsbygderna likvärdiga förutsättningar till ett gott liv

I vårt arbete med att utforma en sammanhållen politik för landsbygdernas utveckling har vi utgått från tre övergripande perspektiv:

  • Likvärdiga förutsättningar för medborgarna att arbeta, bo och leva i landsbygderna.
  • Öka landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning på ett långsiktigt hållbart sätt.
  • Öka landsbygdernas möjligheter att bidra till en positiv utveckling av samhällsekonomin.

Behovet av investeringar inom samtliga transportslag överstiger i dag de ekonomiska ramarna. För de investeringar som ändå görs genomförs sällan kalkyler av investeringens regionala konsekvenser, trots att samma transportinvestering kan ha helt olika effekter beroende på var den genomförs.

Mål

Kommittén har formulerat två mål för detta område:

Hela landet drar nytta av digitaliseringens möjligheter.

En infrastruktur som säkerställer person- och godstransporter till medborgarna och näringslivet i landsbygderna.

Nu måste Regering och Riksdag ge de statliga verken raka och bestämda direktiv och också se till att de är finansierade och genomförs.

fredag 13 januari 2017

KS, utbildning och positiv arbetsmarknad


I tisdags hade kommunstyrelsen (KS) sitt första sammanträde för året. En viktig genomgång och rapportering från utvecklingsavdelningen inledde sammanträdet. Inom avdelningen som leds av Patrik Kinnbom finns näringslivsenhet, kulturenheten och fritidsenheten. Kultur och fritidsenheten kom in i KS ansvarsområde från 2016-02-01. Från näringslivsutveckling rapporterades om pågående arbetet inom av Tillväxtverket delfinansierat projekt social lokal utvecklings strategi, arbetet med företagsbesök och investeringsprojekt fiber på södra industriområdet och industriområde Ceos.

Kulturenheten rapporterade om bland annat biblioteksverksamheten samt fritidsenheten om pågående aktiviteter inom mötesplats Fabriken och kulturskolan. En rapport om barnkonventionsarbetet lämnades också.

Kommunstyrelsen behandlade sedan ärenden som motion om utveckling av dansen som delvis föreslås bifallas, motion om ökad trafiksäkerhet i Södra Vi som föreslås avslås då det avser genomfartsvägen där Trafikverket ansvarar, motion om gång- cykelväg i Frödinge som föreslås bifallas. Ett medborgarförslag om utökad gatubelysning vid Brunnsparken i Södra Vi föreslås också bifallas.

 

På onsdagen deltog jag i en lärorik utbildning om effektivisering av ärendehantering i kommunen för politiker och tjänstemän. Frågor om roller, ansvar, beslutsförhet, uppföljning med mera behandlades. Några viktiga statement tycker jag var:

  • Det räcker inte med att få vetskap och upplysning om förhållanden utan det måste också tas konsekvenser och ageras.
  • De förtroendevaldas huvuduppgift är VAD som, och tjänstemännens är HUR det, ska ske i kommunen. Framgång kommer ur tillit, respekt och samsyn. Uppdraget är att bygga med framsynthet inte rasera eller agera trångsynt.
  • Den politiska processen handlar nästan enbart om att prioritera mellan olika önskemål, behov och krav. Utifrån lag och förordning sker sedan prioritering med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslutade nämnds- och övergripande mål samt det allra viktigast styrdokumentet den fastlagda budgeten. Avvägning och helhetssyn är ett måste.
  • De kommunala bolagen är en del i kommunen som har sin roll utifrån fullmäktiges fastställda mål, kommunens ekonomiska förutsättning och de direktiv och gemensamma styrdokument fullmäktige fastlagt.   

 

Veckan har just avslutats med en information och prognos om arbetsmarknaden i kommunen för 2017. En positiv bild med förväntat fler jobb både inom industri och offentlig sektor. Dock med utmaningar om att finna rätt utbildad och i övrigt lämpad arbetskraft till jobben. Arbetsförmedlingen har ett bra arbetssätt i samverkan med kommun och näringsliv som är positivt.

 

lördag 7 januari 2017

En kort vecka men ändå händelserik


Måndag möte med samhällsbyggnadsavdelningen där frågor om pågående detaljplaner, bostadsbyggande, mark och fastighetsfrågor togs upp. Det är en hel del på gång i Vimmerby men mycket tar behövlig tid.

Onsdag möte om vårt internationella samarbete med staden Mukono i Uganda. Kommunen får statliga pengar genom SIDA för medverkan i demokrati-uppbyggnad. Även deltagare från länsbiblioteket i Kalmar och Kinda kommun medverkade och berättade om sina pågående projekt i Uganda och Kenya.

I onsdags presenterades landsbygdskommitténs slutbetänkande om en sammanhållen landsbygdsutveckling. Av det jag tagit del av ser jag att många förslag riktas mot norrländska glesbygdskommuner och större regionstäder som kan bli föremål för utlokalisering. Jag ser hellre att man försöker behålla den statliga samhällsservice som arbetsförmedling, försäkringskassa och många andra funktioner som hela tiden försvinner från landsbygden. En av de mest centrala områdena är infrastruktur och här anges ambitioner utan några medel. Det är bra att hela Sverige ska digitaliseras, men börja med att stoppa Telia från att riva de befintliga kopparnäten innan det nya är på plasts. Se till att vi får tillbaka ett postväsende som går att lita på och framförallt måste det finnas förutsättningar att effektivt transportera människor och gods på vägar och järnvägar också i norra Kalmar län.