fredag 22 september 2017

Vi höjer Vimmerbys attraktionskraft


I går kväll (torsdag 21/9) samlades närmare 200 personer för att delta i seminarier och information om Vimmerbys situation, utvecklingsmöjligheter och förbättrad medborgardialog..
Karin Andersson, strategikonsult från Kairos Future, föreläste om kvällens tema – Attraktiva och hållbara livsmiljöer – och hur allt hänger ihop i ett attraktionsbyggande. Vi fick även till oss att Vimmerby är ur ett positivt perspektiv en komplex kommun som både är en arbetar- och boendekommun med mycket företagare och med många besökare. Detta ger oss utmaningar men främst stora möjligheter för att växa.
Vi fick lyssna på nyinflyttade unga från Belgien och USA och varför de valt att bosätta sig i Vimmerby kommun.
Vi kopplade ihop Karins föreläsning med att ställa frågor kring attraktiva och hållbara livsmiljöer där alla deltagare via ”Mentimeter” kunde ge sina svar som vi tar med oss vidare i processen.
Vimmerby är av Tillväxtverket en av tio utvalda kommuner som får projektstöd för genomförandet av denna utvecklingsstrategi och vi hade därför besök från Tillväxtverket under eftermiddagen och kvällen.
För alla er som inte fick möjlighet att vara där kan vi informera om att utkastet till den Sociala Lokala Utvecklings Strategin (SLUS) finns att läsa här: http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/starkt-lokal-attraktionskraft/
Det är planerat för att kommunfullmäktige ska ta beslut om SLUS i oktober. Utifrån det kommer vi att börja arbeta med implementering i kommunen, näringsliv, föreningsliv och i nätverken som finns i flera av kommunens mindre orter för att skapa utveckling i hela kommunen.
Två filmer som beskriver andan i projekt SLUS finns nu på Facebook och fler kommer. Gå gärna in och titta och ha synpunkter.
Vi kommer att hålla kontakten med er och informera om vad som händer i processen framöver. Förhoppningsvis kommer vi att ha ett nytt strategiskt möte tidigt nästa vår.
 
 
 

 

fredag 15 september 2017

Rösta på söndag


Är du medlem i Svenska Kyrkan kan du på söndag välja den nomineringsgrupp och kandidat du vill ska företräda dig i styrandet av Svenska kyrkan. Kyrkan styrs i tre nivåer, lokalt genom kyrkofullmäktige, regionalt av stiftsfullmäktige och nationellt av kyrkomötet. Du som fyllt 16 år kan alltså göra tre val. Innan kyrkan skildes från staten var det oftast de politiska partierna som nominerade de man hade att välja på, numera är det opolitiska eller partipolitiskt anknutna nomineringsgrupper man röstar på. Information om vilka nomineringsgrupperna är och deras kandidater på valsedeln finns på Svenska kyrkans webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Du kan också kryssa för upp till tre kandidater som du vill lyfta fram i valet.

Jag vill också förmedla några forskningsresultat som jag lyssnat till om dels brukarinflytande inom den kommunala välfärden och dels kommuners legitimitet.

Forskaren Erik Eriksson tog sitt avstamp om brukarinflytande i medborgardriven verksamhetsutveckling, dvs hur viktigt det är att alltid ha medborgarnytta i ett helhetsperspektiv i focus. Svårigheter som belystes är hur medborgarengagemang kan fångas upp och tas in i den politiska processen utan att det blir särintressen med hög röst som får mest genomslag. Att stå emot och se helhet kräver mod och delaktighet men är ofta väldigt svårt att kommunicera. Dialogen ska ges ett syfte och det bör klarläggas att det är en av flera källor till ett beslutsunderlag.

Universitetslektor Katarina Roos föreläste om legitimitet och definierar kommunal legitimitet som ”Medborgarnas fortlöpande utvärdering av den lokala demokratins funktionssätt.” För kommunen gäller det att tillfredsställa nöjdheten hos medborgarna. Nöjdheten är inte kopplad till resursfördelning utan till upplevelsen av tjänst och bemötande. Viktigt för kommunen att synliggöra sina insatser för att undvika missnöjeskänslor och upplevelsen att det händer aldrig något här.

fredag 8 september 2017

Regnbågsflaggan hissad.Utanför mitt fönster i Stadshuset vajar nu Regnbågsflaggan. Det gör den för att vi i kommunen står för att alla människor har samma värde och ska ha möjlighet att uttrycka sina olikheter.
Jag och Helen var i går på en mycket givande föreläsning med Iranfödde Milad Mohammadis under temat Olikheter är möjligheter. Milad kom till Sverige som tvååring, växte upp i Västerås och upplevde stora integrationsproblem med mobbing under sin uppväxt. Han beslutade sig för att bli något och ta saken i egna händer. Efter jurist och statsvetarexamen vid 22 års ålder har han haft jobb i flera stora företag parallellt med entreprenörskap och satsningar inom integration och välfärd. En enastående resa för en nu tjugoåttaåring som brinner för mångfald och att alla har sin plats i samhället och är betydelsefulla.
Vi i Sverige ska vara glada över våra invandrare som ger oss så mycket mångfald. Milad är en flitigt anlitad föreläsare och ca 300.000 personer har redan fått göra det och nu är det nittio till från Västervik, Vimmerby och Hultsfred som gjort det. Får Du möjligheten, ta den.


.


torsdag 31 augusti 2017

Ekonomisk disciplin.


I kommunen kallar vi det att hålla sig inom budget. I debatten och hos vissa politiker verkar det som det finns något ”ovan där” som bara fyller på med resurser. Så är det inte! Vi har en inkomst att hålla oss inom, även om vi har det mycket säkrare att få en inkomst till kommunen än i ett företag där leveransen och prestationen är det enda som ger inkomsten.

Hur har vi då fördelat resurserna i kommunen de senaste fyra åren? Jo för de två största och för välfärden viktigaste områdena har vi gjort så här:

Barn- och Utbildning som omfattar barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskolecenter och ytterligare mindre utbildningsområden tilldelades 2014 279,8 mnkr och föreslås för 2018 få 316,2 mnkr. En satsning med 36,4 mnkr eller 13%.Trots denna satsning är det trångt i förskolor och skolor på många platser medan klassrum står tomma i vissa skolor.

Social- och omsorg som omfattar omsorg om äldre, funktionshindrade och andra grupper liksom individ- och familjestöd och andra sociala insatser inom tex flyktingmottagande tilldelades 2014 275,9 mnkr och föreslås för 2018 få 343,2 mnkr. En kraftfull satsning med 67,3 mnkr eller hela 24%. En del av satsningen är justering för underskott 2014 och mycket beror på ökat antal äldre och högre kvalité i omsorgen.

Det sätt kommunen kan skapa ökad välfärd, tillväxt och nya satsningar på är att människor trivs i vår kommun och vill bosätta sig här samt att prioritera och välja ut de områden vi vill satsa på. Bostads- och industritomter eller gator och vägar? Förskolor, grundskolor, gymnasium eller förskollärare, specialpedagoger, rektorer och chefer? Äldreboenden eller omsorgspersonal? Många små och utspridda enheter eller större välorganiserade och effektiva enheter?
Listan över områden att välja bland och prioritera är hur lång som helst, det gäller att göra rätt och så att så många som möjligt får så bra som möjligt – men det räcker inte till allt och alla!

fredag 25 augusti 2017

Blomstrande näringsliv


Nu har vi snart nyetableringar på hela Ceos industriområde. För några år sedan var det många som tvivlade på kommunens satsningar som nu visar sig vara mycket lyckat och rekordsnabbt fyllts. Vi snabbar nu på planeringen för en ny infart till Krönsmon, uppe på krönet av RV 23/34 där vi idag har en mindre infart till kommunens bergtäkt för att möta, vad vi tror snart kan komma, den första etableringen på detta industriområde. Samtidigt ändrar vi detaljplanen för del av Krönsmon, mot riksvägen, för att tillåta också handel och kontor.

Ett önskescenario vore att all bilhandel i Vimmerby etablerades på Krönsmon i vackra anläggningar mot riksvägen. Vi skulle då få många utmärkta fastigheter för annan handel eller verksamhet frigjorda i staden. Visst, flera handlare har nyinvesterat men dessa fastigheter betingar säkert ett bra värde för en ny ägare eller hyresgäst. 

Nästan varje dag är det positiva nyheter från företag i kommunen. Storebrolyan levererar sitt första hus och tror på en kraftig ökning de närmaste åren. Önskemål om ändrad detaljplan i sydöstra industriområdesplanen intill Arla för möjliggörande av handel. AB Timber Djursdala förvärvar och startar upp verksamhet i Djursdala. Ljunghälls fortsätter att anställa i Södra Vi.

Att vi har haft en mycket bra säsong för besöksnäringen vittnar många aktörer om och det är många tyska besökare i Vimmerby.

Fantastiskt

 

 

 

fredag 18 augusti 2017

Rivstart med många händelser.Först vill jag gratulera Ingela (Nilsson Nachtweij) som ser ut att nå en plats på centerns valsedel där hon kan bli riksdagsledamot. Visst, det är ju lite väg dit och också ett val för att det ska bli verklighet, men det vore bra för Vimmerby och nordvästra Kalmar län att få en riksdagsledamot med god kännedom om vår verklighet.
Själv sitter jag i nomineringskommittén för moderaternas riksdagsvalsedel för Kalmar län. Anmälningstiden för kandidater har gått ut och nu pågår en gedigen utvärdering av kandidaterna. Det finns kandidater från hela länet men vi väljer inte att offentligt presentera några namn förrän efter en stämma där alla föreningar har ombud och rangordnar de av nomineringskommittén utvalda tio toppkandidaterna till valsedeln.
I veckan har vi haft möten med landshövdingen, företagarna och Vimmerby Miljö- och Energi. Jag har själv mött riksdagsledamoten och förre arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson (m) på Astrid Lindgrens Värld och också varit med vid invigningen av det nya gruppboendet Gårdsstigen som blir fantastiskt bra för de boende och personalen.
 
 
 

tisdag 25 juli 2017

Diggiloo – vilken fest


Så kul att Diggiloo kom till Vimmerby. Det var välarrangerat för alla åldrar och det kändes att alla stortrivdes. Artisterna var alla bra med ett varierat utbud och fantastiskt ackompanjerat av duktiga musiker. Jag fick också möjlighet att lämna ut ett antal sadelskydd till många av de som kom cyklande till evenemanget. Det är en sådan kväll man märker Vimmerbyandan och att vi gemensamt har något att vara stolta över och bygga en framtid kring.

Jag känner på mig att arrangörerna vill komma tillbaka till Vimmerby nästa år, och dom är varmt välkomna.